HALIMBAWA NG PAMANAHONG PAPEL SA FILIPINO PDF

Ayon kay Jim Rohn , If you realy want to do something, you will find a way. Isa ito sa mga epektibong motibasyon upang makamit ang mga mithiin at pangarap. Alam natin na hindi biro ang pag-aaral sa kolehiyo. Kailangan na may sapat na mapagkukunan ng salapi na pang-matrikula sa bawat semester sa loob ng apat o limang taon ng pag-aaral depende sa kursong kinukuha.

Author:Gusar Dolar
Country:Turkey
Language:English (Spanish)
Genre:Business
Published (Last):3 November 2010
Pages:471
PDF File Size:7.13 Mb
ePub File Size:4.44 Mb
ISBN:351-4-53343-929-3
Downloads:2160
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:MezinosAyon kay Jim Rohn , If you realy want to do something, you will find a way. Isa ito sa mga epektibong motibasyon upang makamit ang mga mithiin at pangarap. Alam natin na hindi biro ang pag-aaral sa kolehiyo. Kailangan na may sapat na mapagkukunan ng salapi na pang-matrikula sa bawat semester sa loob ng apat o limang taon ng pag-aaral depende sa kursong kinukuha. Base sa datos ng Commission on Higher Education CHED noong , 66 sa bawat na nasa ika-1 baitang na mga mag-aaral ang nakakapag-tapos sa elementarya.

Mula sa 66, 58 ang nakakapag-enrol sa sekondarya at 43 lamang ang nakakapagtapos. Mula sa 43, 23 ang nakakapag-enrol sa kolehiyo at mula sa 23, 14 lamang ang nakakapagtapos. Hindi hadlang at dahilan ang kahirapan para makamit ang kahit ano mang pangarap malaki man o maliit. Ang kahirapan rin ang dapat gawing motibasyon at inspirasyon sa pagsisikap upang makaahon sa pagkakalugmok.

Maraming paraan upang makapagtapos sa kolehiyo. Determinasyon at dedikasyon ang kailangan upang makamit ito. May mga sangay ng gobyerno na nagbibigay ng scholarships sa mga nag-nanais na mag-aral katulad na lamang ng CHED. Maging ang mga unibersidad at pamantasan ay may inilalaan ring tulong at scholarships sa mga piling mag-aaral. Subalit ang pagiging iskolar ay may kapalit at kaakibat na pagtitiyaga.

Pusposang pag-aaral ang kailangan upang ma- maintain ang grades kapalit ng scholarship. Ito rin ang kadalasang nagiging dahilan kung bakit sadyang mahirap i-maintain ang grades ng isang iskolar. Ang ilan sa kanila ay sumusuko na lamang at sa halip, naghahanap na lang ng mapagtatrabahunan pangtustos sa pag-aaral.

Subalit ayon nga sa isang sikat na kasabihan nating mga Pilipino, kapag may tiyaga, may nilaga. Sasagutin sa pag-aaral na ito ang sumusunod na mga katanungan: 1. Ano ang propayl ng mga respondente ayon sa mga: a. Kasarian b. Uri ng scholarship c. Kursong kinukuha 2. Ano- ano ang positibong epekto sa pag-aaral ng pagiging iskolar? Ano-ano ang negatibong epekto sa pag-aaral ng pagiging iskolar? Ano-ano ang mga solusyon upang maiwasan ang negatibong epekto nito?

Kahalagahan ng Pag-aaral Ang layunin ng pag-aaral na ito ay makapagbigay ng sapat na impormasyon at motibasyon sa mga mag-aaral, magulang, guro, administrasyon ng paaralan at sa mga mananaliksik.

Layunin rin ng pag-aaral na ito na makapagbigay ng inspirasyon at matanto ang kahalagan ng pagkakaroon ng titulo sa pamamagitan ng pagtatapos sa kolehiyo. Makapagbigay ng sapat na impormasyon at tulong tungkol sa mga scholars na matagumpay na nakapagtapos sa kolehiyo at iba pang kaugnay na pag-aaral ukol dito.

Saklaw at Limitasyon ng Pag-aaral Ang pangunahing layunin ng pag-aaral na ito ay makapagbigay ng sapat na impormasyon hinggil sa mga Iskolar ng Divine Word College of Legazpi na matagumpay na makakapagtapos sa kursong Businesss Administration ngayong taong panuruang Pagtutuunan ng pag-aaral na ito ang mga naging postibo at negatibong epekto ng pagiging iskolar sa kanilang pa-aaral, at paano ang mga negatibong epekto nito ay nasolusyunan.

Hindi saklaw ng pag-aaral na ito ang hindi mga iskolar at mga mag-aaral na nasa ibang departamento o ibang kurso ng paaralan. At dahil sa dami ng populasyon ng mag-aaral, minarapat ng mananaliksik na pumili lamang ng dalampu 20 respondente upang mabigyan ng pokus ang bawat pangunahing suliranin na nararanasan ng isang iskolar. Ang mga pag-aaral rin na ito ay nagpapahayag ng ilang rekomendasyon upang maisakatuparan ang lahat na obhetibo sa pag-aaral ng mga iskolars.

Definisyon at Terminolohiya Administrasyon. Grupo ng mga opisyal na nangangasiwa sa pamamalakad ng isang organisasyon o institusyon. Tumutukoy sa pagiging dedikado sa isang mithiin, gawain o trabaho. Tumutukoy sa tatag o tibay ng layunin o hangarin sa buhay. Tawag sa iba mga gawain bukod sa pag-aaral na nilalahukan ng mga mag-aaral o guro.

Naghihikayat na gawin ang isang bagay. Tinatawag ding paligsahan, tagisan, punyagian, pagtatalo, paglalaban, labanan, tunggalian, pahusayan, ay isang kaganapan kung saan dalawang pangkat o koponan, o dalawang indibidwal, ang nagpapagalingan o nagpapahusayan.

Binabayaran upang tanggapin at makapag-aral sa isang institusyon, unibersdad o kolehiyo. Tumukoy sa isang bagay o tao na nakakapag-bigay inspirasyon upang makamit ang pangarap o mithiin.

Bagay o nais na pinapangarap o gustong makamit. Tawag sa taong sumasagot sa mga katanungan ng isang mananaliksik sa pamamagitan ng isang sarbey kwestyuner o interbyu. Sakop o nasasakupan. Tawag sa ibinigay na libreng pagpapa-aral sa mga iskolar.

Maraming paaralan n ang Pilipinas ngunit mas marami pa rin ang hindi nakapag-aaral. Ito ang hamon sa mga mag-aaral sa Pilipinas ngayon ngunit higit naman na lumalaban ang mga ito kahit pa sa dami ng mga kakailanganin sa pag-aaral, kailangan nila ng malakas na kalooban lalong-lalo na sa pag-aaral sapagkat ito ang tagumpay na hindi makukuha ng iba sa kanya ang makapagtapos sa pag- aaral.

Ang mga pagsubok ng mga mag-aaral ay ang nagpapalago ng kanilang kaalaman at pagpapahalaga sa pag-aaral dito makikita na ang taong may pagmamahal sa kanyang ginagawa, kung ito ay nagsisikap upang makamit ang ninanais at dahil din dito makikita ang taong may pagpapahalaga sa pag-aaral 10 kung ito ay may matatag at matibay na kalooban sapagkat pinapahalagahan nito ang kanyang ginagawa kung nananatili siyang matatag at matibay sa kabila ng maraming demand sa pagaaral dahil ito ay ang daan tungo sa tagumpay sa buhay kinakailangang maghirap upang matikman ang ginhawa.

Mayroong kailangang munang maghanap-buhay bago makakuha ng diploma. Ito ang madalas na kalagayan ng mga working students sa Pilipinas. Sa murang edad ay naikintal na sa ating mga isipan ang kahalagahan ng edukasyon. Madalas na sinasabi na ang edukasyon lamang ang tanging maipapamana ng kani-kanilang magulang.

Naihahalintulad ang diploma sa isang gintong susi na magbubukas ng pinto ng kapalaran. Sa kasamaang palad, hindi lahat ng mga nag-aaral ay may kakayahang maipagpatuloy ang kanilang mga pangarap. Masuwerte na nga raw kung makatungtong ng kolehiyo. Kahit pa sabihing may mga suportang natatanggap tulad ng mga scholarships at iba pa, hindi pa rin nito lubusang natutustusan ang mga pangangailangan sa pag-aaral.

Ang mga gastusin naman ay hindi nagwawakas lamang sa matrikula at ibang bayarin sa paaralan. Nariyan ang mga nagmamahalang proyekto, depende pa sa kung ano ang kurso. Kailangang bumili ng mga libro o kung magtitipid ay pang- 11 photocopy man lang.

Gustuhin mang bumili ng laptop dahil sa sangkatutak na mga papel na kailangang tapusin, magrerenta na lang ng kompyuter kaya lang mahal pa rin.

Pupuwede bang pumasok na walang lapis o kwaderno? Hindi pa nga diyan nababanggit ang mga bayarin sa uniporme, pamasahe at iba pa. Ngunit ang pagsisimula sa pagtatrabaho ay hindi kasing dali ng pagsasambit ng kagustuhan nito.

Sa panahon ngayon, marami na ngang establisyemento ang tumatanggap ng mga empleyado kahit na nag-aaral pa lamang. Sa bawat kanto ng Maynila ay may matatagpuang fast food chains. Naidagdag pa sa bilang ang mga coffee shops at internet cafes. Kung kakayanin pa ng iskedyul ay maari rin naming mag-apply ng full time sa mga nagsusulputang call centers. Tinalakay dito kung ano ang disenyong ginamit, mga piniling respondente, instrumento ng pananaliksik, tritment ng mga datos, at paraan ng pananaliksik.

Disenyo ng Pananaliksik Ang pananaliksik na ito ay isinasagawa ayon sa disenyo ng pamaraang deskriptiv. Deskriptiv-analitik ang disenyo ng pangangalap ng mga datos at impormasyon hinggil sa mga salik o factors na kaugnay ng paksa ng pananaliksik. Mga Respondente Ang mga piniling respondente sa pag-aaral na ito ay mga mag-aaral na matagumpay na makapag-tatapos sa kursong Business Administration sa Divine Word College of Legazpi.

Binubuo ng limang 5 departamento ang nasabing kurso. Dahil malaki ang bilang ng mga mag-aaral, minarapat ng mananaliksik na pumili lamang ng dalampung 20 respondente upang magkaroon ng magagamit sa representasyon ng mga datos. Ang mananaliksik ay naghanda ng sarvey-kwestyoner na naglalayong makapangalap ng mga datos upang masuri at malaman ang propayl at suliranin ng bawat respondentng iskolar ng Business Administriation. Tritment ng mga Datos Dahil ang pananaliksik na ito ay panimulang pag-aaral lamang at hindi naman isang pangangailangan sa pagtatamo ng isang digri tulad ng tisis at disertasyon, walang ginawang pagtatangka upang masuri ang mga datos sa pag- aaral na ito sa pamamagitan ng kompleks na istatistikal na pamamaraan.

Bilang o dami lamang ng mga pumili sa bawat pagpipilian ng bawat aytem sa kwestyuner ang inalam ng mananaliksik. Paraan ng Pananaliksik Ang mananaliksik ay nagsalita ng paksang kanyang napili at pagkatapos ay ipinakita sa guro ng Filipino. Gumawa ang mananaliksik ng kanyang balangkas tungkol sa paksa.

Sinimulan niya ang pagsulat ng kabanata I hanggang nagawa ang sarbey-kwestyoneyr. Nagkalap ng mga datos ang mananaliksik gamit ang sarbey-kwestyoneyr sa pamamagitan ng 20 na respondente.

Tinally ang mga datos at ginawa ang 15 distribusyon at interpretasyon ng mga datos. Pagkatapos ng interpretasyon ay ang paggawa ng lagom, natuklasan, at ginawa ng mananaliksik ang listahan ng sanggunian na siyang naglalaman ng mga references. Kinompayl ng mananaliksik lahat at ipasangguni sa kanilang guro.

Nang pinahintulutan na ng guro ang mananaliksik na mag-encode ay sinimulan na niya ito. Ito ang paraan ng pananaliksik ng mananaliksik gamit ang deskriptiv na disenyo ng pananaliksik. Ipinakita ng mananaliksik sa pamamagitan ng talahanayan ang bilang ng mga respondente ayon sa pinili o isinulat na sagot sa sarbey kwestyoneyr. Propayl ng mga respondente ayon sa sumusunod: a.

Masasabi ring ang mga kababaihan ang mas pursigido na makapag-aral bilang iskolar batay sa talahanayan. Ganoon din ang mga Varsity Athlete o manlalaro na nagsisilbing pambato sa paligsahan ng institusyon o paaralan. Samantalang ang ibang scholarship na 19 abelaybol o tinatanggap sa paaralang Divine Word College of Legazpi ay limitado o kakaunti lamang.

Subalit makikita sa talahanayan 3 sa itaas na apat lamang na departamento ay may bilang ng iskolar. Walang respondente o talang iskolar na kumukuha ng Entrepreneurship. Nagpapatunay ito na ang mga abeylabol na scholarship ay hindi angkop para sa nasabing kurso. Nagpapatunay lamang ito na ang Marketing Management sa Divine Word College of Legazpi ang may pinakamaraming bilang ng iskolar na kung saan mas 20 maraming matagumpay na nakakapagtapos. Masasabi rin mas madali ang kursong nabanggit kung pagbabatayan ang talahanayan.

Nagiging huwaran ng ibang mag-aaral. Sa pamamagitan ng 21 walang pinoproblemang bayarin sa matrikula, nakakapag-aral at nakaka-focus ang isang iskolar sa kanyang mga aralin.

BLOODROSE NIGHTSHADE PDF

Pamanahong Papel

Kapag narinig ang salitang ito, kadalasan naiisip ng mga mag-aaral ang mga gawain tulad ng takdang aralin, mga pasulit, proyekto at higit sa lahat ang puyat at pagod ang mararanasan. Ito ang dahilan kung bakit hindi lamang intelektwal ang nakukuha ng mga mag- aaral sa paaralan pati na rin ang pagkahasa sa kanilang talento, kakayahan at abilidad. Tulad ng College of Education Student Organization COEDSO na kung saan ang mag-aaral na sumali rito ay nagkaroon ng responsibilidad ang bawat isa sa kanila at may obligasyon at may karapatan mag-organisa sa bawat aktibidad sa loob ng Kolehiyo ng Edukasyon. May organisasyon naman na tinawag ng Communication Society of Educators CASE na kung saan ang mga mag-aaral ay ipinamalas nila ang kanilang talento at kakayahan. Nabago ang pangalang FEMOrg.

ALPINE IDA X200 MANUAL PDF

Halimbawa ng pamanahong papel sa filipino pdf

Makatang Filipino Makata ka ba? Maligayang Pagdating Makatang Filipino! Mayroon ka bang mga katha, likha, o akda na nasulat sa Wikang Filipino? Gusto mo bang mailakip ito sa ating blog?

Related Articles